Formularz wyszukiwania

Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, iż wszystkie osoby z Gminy Chrzanów będące w trudnej sytuacji mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji prawnych w następujących terminach:

  • 09.05.2024r. (CZWARTEK) GODZ. 14:00-16:00
  • 16.05.2024r. (CZWARTEK) GODZ. 14:00-16:00
  • 23.05.2024r. (CZWARTEK) GODZ. 14:00-16:00

Porady prawne będą udzielane w tut. Ośrodku w budynku nr 2 pierwsze piętro, pokój nr 5.

Zapraszamy

Aktualizacja na rok 2024 rok:

Rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem będą mogły otrzymać zwrot VAT od ceny tego paliwa dostarczonego w pierwszym półroczu 2024 r. Wnioski będzie można składać do 30 września przyszłego roku. pomoc finansowa będzie obejmować okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

 

W związku z trwaniem okresu zimowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie przypomina, że osoby bezdomne, mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów tel. (32) 735-69-00 poniedziałek od godziny 7:00 do 16:00 natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00 natomiast w piątek od 7:00 do 14:00.

Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie lub internetowo przez ePUAP - profil zaufany, jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ulicy Jagiellońskiej 4, w dniu 20 grudnia 2023r. stanęła lodówka społeczna zwana JADŁODZIELNIĄ. To miejsce, do którego każdy, kto dysponuje nadwyżką jedzenia może je włożyć, a każdy kto tego potrzebuje – jedzenie zabrać.

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2024-2030. Dziś ostatni dzień zgłaszania uwag.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzymy dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, by nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła, empatii i wytrwałości, a każdy dzień Państwa pracy przynosił poczucie satysfakcji i zadowolenia.

Dyrektor OPS w Chrzanowie

wraz z pracownikami

Informujemy, iż w dniu 26 października 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie organizuje konferencję naukową „Teoretyczne i praktyczne aspekty przemocy domowej”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, przy ulicy F. Focha 3. Miło nam poinformować, iż Burmistrz Miasta Chrzanowa, Pan Robert Maciaszek objął naszą konferencją patronatem honorowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w związku z ogłoszeniem tekstu ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) oraz zgodnie z art. 63 ust. 16 w/w ustawy przekazuje poniższą informację.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym dokonuje częściowej przebudowy dotychczasowego systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zmiana ta nastąpi poprzez:
– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują po spełnieniu kryterium dochodowego.

Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 900 zł. Zastosowanie ma też tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Ww. kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w ramach przeprowadzonej w br. waloryzacji, uległa podwyższeniu do kwoty 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.

 

15 listopada 2022 Gmina Chrzanów przystąpiła do systemu dystrybucji paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy Chrzanów w ramach preferencyjnego zakupu. Termin na składanie wniosków został przedłużony do 30 czerwca 2023r.

Na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Центр соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej) в місті Хшанув почав набір заявок на виплату одноразової грошової допомоги вартістю 300 зл на особу, яка призначена на проживання, зокрема на погашення витрат на їжу, одяг, обув, засоби особистої гігієни та оплату за житло. Допомога призначена для громадян України, які перетинали польсько-український кордон починаючи з 24 лютого та які вже зареєстровані у системі PESEL.

Mały Port, to miejsce edukacyjnych spotkań dla rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Jest to przestrzeń umożliwiająca wspieranie prawidłowego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka poprzez zabawę z rówieśnikami lub dziećmi w podobnym wieku i etapie rozwoju. Rodzicom daje możliwość zaczerpnięcia wiedzy na temat wychowania i rozwoju dziecka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i wsparcia osobom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Chrzanów. Ze wsparcia można skorzystać w Poniedziałek 16.00 - 17.00 oraz w Środę 15.00 - 16.00. Informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka od Poniedziałku do Czwartku w godz. od 7.30 do 15.00 oraz Piątek od 7.30 - 13.30 lub pod numerem telefonu 32 735 69 00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie będzie realizował świadczenia „Dobry Start” (300+).

Organem właściwym do przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022 i wypłaty świadczeń będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych