Formularz wyszukiwania

Aktualności

Informacja

Od dzisiaj tj. od dnia 17.08.2022 r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wypłata II raty dodatku osłonowego będzie realizowana:
– w kasie Banku Spółdzielczego - Odział przy ul. 29 Listopada 19 (w przypadku osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wnioskowały o przekazanie świadczenia przelewem na konto bankowe) w terminach:
od dnia 28.04.2022 r. wg nazwisk na litery A – Ł,
od dnia 29.04.2022 r. wg nazwisk na litery M – Ż.

 Świadczenia niepobrane w miesiącu kwietniu zostaną wznowione od dnia 9 maja 2022 r.

 – przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe (w przypadku osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r.) w terminie: do dnia 29.04.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Центр соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej) в місті Хшанув почав набір заявок на виплату одноразової грошової допомоги вартістю 300 зл на особу, яка призначена на проживання, зокрема на погашення витрат на їжу, одяг, обув, засоби особистої гігієни та оплату за житло. Допомога призначена для громадян України, які перетинали польсько-український кордон починаючи з 24 лютого та які вже зареєстровані у системі PESEL.

Mały Port, to miejsce edukacyjnych spotkań dla rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Jest to przestrzeń umożliwiająca wspieranie prawidłowego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka poprzez zabawę z rówieśnikami lub dziećmi w podobnym wieku i etapie rozwoju. Rodzicom daje możliwość zaczerpnięcia wiedzy na temat wychowania i rozwoju dziecka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i wsparcia osobom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Chrzanów. Ze wsparcia można skorzystać w Poniedziałek 16.00 - 17.00 oraz w Środę 15.00 - 16.00. Informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka od Poniedziałku do Czwartku w godz. od 7.30 do 15.00 oraz Piątek od 7.30 - 13.30 lub pod numerem telefonu 32 735 69 00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 28.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka (parter pokój nr 6).

Od dnia 28.02.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkie osoby, będące w trudnej sytuacji, serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej w każdy piątek w godzinach od 12.00 do 15.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie będzie realizował świadczenia „Dobry Start” (300+).

Organem właściwym do przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022 i wypłaty świadczeń będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych