Formularz wyszukiwania

Konkursy

Konkurs plastyczny „Dzieci i młodzież kontra nałogi"

Dokumenty do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 467 KB
478220
plik pdf - 467 KB

Konkurs plastyczny „Dzieci i młodzież kontra nałogi"

 

 

Konkurs Ofert z zakresu profilaktyki uzależnień

Dokumenty do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 134 KB
137176
plik pdf - 134 KB

Zarządzenie ogłoszenia konkursu ofert 2022.

 

 

plik pdf - rozmiar: 165.7 KB
169628
plik pdf - 165.7 KB

Załącznik Nr 1 treść ogłoszenia konkursu ofert.

plik rtf - rozmiar: 177.4 KB
181648
plik rtf - 177.4 KB

Załącznik Nr 2 wzór oferty.

plik pdf - rozmiar: 169.7 KB
173758
plik pdf - 169.7 KB

Załącznik Nr 3 wzór karty oceny wniosku.

plik pdf - rozmiar: 166.4 KB
170434
plik pdf - 166.4 KB

Załącznik Nr 4 wzór umowy.

plik rtf - rozmiar: 88.3 KB
90440
plik rtf - 88.3 KB

Załącznik Nr 5 wzór korekty kosztorysu.

plik rtf - rozmiar: 238.6 KB
244364
plik rtf - 238.6 KB

Załącznik Nr 6 wzór sprawozdania.

plik docx - rozmiar: 18.4 KB
18886
plik docx - 18.4 KB

Załącznik Nr 7 wzory oświadczeń.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY CHRZANÓW Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2022r.

plik pdf - rozmiar: 132.5 KB
135646
plik pdf - 132.5 KB

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY CHRZANÓW Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2022 r.

Konkurs Ofert z zakresu profilaktyki uzależnień

(wyjazd letni)

Dokumenty do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 109.2 KB
111862
plik pdf - 109.2 KB

Zarządzenie ogłoszenia konkursu ofert 2022 - wyjazd letni.

 

 

plik pdf - rozmiar: 154.3 KB
158004
plik pdf - 154.3 KB

Załącznik Nr 1 treść ogłoszenia konkursu ofert.

plik rtf - rozmiar: 176.6 KB
180888
plik rtf - 176.6 KB

Załącznik Nr 2 wzór oferty.

plik pdf - rozmiar: 168.6 KB
172678
plik pdf - 168.6 KB

Załącznik Nr 3 wzór karty oceny wniosku.

plik pdf - rozmiar: 166.5 KB
170495
plik pdf - 166.5 KB

Załącznik Nr 4 wzór umowy.

plik rtf - rozmiar: 87.4 KB
89449
plik rtf - 87.4 KB

Załącznik Nr 5 wzór korekty kosztorysu.

plik rtf - rozmiar: 233.4 KB
239040
plik rtf - 233.4 KB

Załącznik Nr 6 wzór sprawozdania.

plik docx - rozmiar: 18.5 KB
18934
plik docx - 18.5 KB

Załącznik Nr 7 wzory oświadczeń.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY CHRZANÓW Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2022r.

 

Zorganizowanie wyjazdów dzieci ze świetlicy profilaktyczno – środowiskowej i świetlicyterapeutycznej ze środowisk dysfunkcyjnych na letnie obozyprofilaktyczno – terapeutyczne.
(złożono jedną ofertę)

plik pdf - rozmiar: 101.5 KB
103904
plik pdf - 101.5 KB

Wynik konkursu ofert

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych