Formularz wyszukiwania

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie został utworzony uchwałą Nr XII/60/91 Rady Narodowej Miasta i Gminy Chrzanów z dnia 27 lutego 1990 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz. 593) oraz zadania ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm).

Uchwała Nr XXIV/199/92 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 marca 1992r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej ( pobierz plik: XXIV19992.pdf )

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie z dn. 12.10.2017 (Zarządzenie nr 79/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie)

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych