Formularz wyszukiwania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek – Czwartek: 7.00 - 15.00

Piątek: 7.00 - 14.00

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zbigniew Tura – sekretarz

Tel.: 32 735-69-05

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

P. Jadwiga Dudek

Przewodnicząca Komisji

P. Zbigniew Tura

sekretarz Komisji

P. Alicja Bębenek

członek Komisji

P. Ryszard Bytomski

członek Komisji

P. Elżbieta Głąbała

członek Komisji

P. Bożena Jopek

członek Komisji

P. Konrad Madeja 

 członek Komisji

P. Zdzisława Musiał

członek Komisji

P. Roman Tomaszewski

członek Komisji

P. Leszek Wójcik

członek Komisji
P. Jacek Żymankowski

członek Komisji

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień.

Komisja pracuje w następujących zespołach problemowych:

 • Zespół do spraw profilaktyki i świetlic środowiskowych
 • Zespół do spraw dofinansowania działań profilaktycznych
 • Zespół opiniodawczo - kontrolny w zakresie sprzedaży alkoholu
 • Zespół terapeutyczny

WAŻNE LINKI:

PLIKI DO POBRANIA:

plik pdf - rozmiar: 327.9 KB
335722
plik pdf - 327.9 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych 2017

plik pdf - rozmiar: 521 KB
533555
plik pdf - 521 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych 2018

plik pdf - rozmiar: 874.2 KB
895170
plik pdf - 874.2 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych 2019

plik pdf - rozmiar: 324.3 KB
332109
plik pdf - 324.3 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych 2020

plik pdf - rozmiar: 410.2 KB
420047
plik pdf - 410.2 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych 2021

plik pdf - rozmiar: 373.7 KB
382651
plik pdf - 373.7 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych 2022

plik pdf - rozmiar: 395.3 KB
404779
plik pdf - 395.3 KB

Gminny program profilaktyki rozwiazywania problemow alkoholowych i narkotykowych na lata 2022 - 2023

plik pdf - rozmiar: 396.1 KB
405615
plik pdf - 396.1 KB

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Chrzanów na lata 2024-2027.

Alkohol i koronawirus. Ważne informacje dla mieszkańców:

plik pdf - rozmiar: 66.3 KB
67854
plik pdf - 66.3 KB

Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”.

plik pdf - rozmiar: 62.7 KB
64168
plik pdf - 62.7 KB

Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?

plik pdf - rozmiar: 96.5 KB
98765
plik pdf - 96.5 KB

W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad.

plik pdf - rozmiar: 73.1 KB
74835
plik pdf - 73.1 KB

Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.

plik pdf - rozmiar: 65.9 KB
67463
plik pdf - 65.9 KB

Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?

plik pdf - rozmiar: 87.5 KB
89556
plik pdf - 87.5 KB

„Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa.

plik pdf - rozmiar: 104.7 KB
107226
plik pdf - 104.7 KB

Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu !

plik pdf - rozmiar: 85.6 KB
87660
plik pdf - 85.6 KB

Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?

plik pdf - rozmiar: 66.6 KB
68244
plik pdf - 66.6 KB

Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”.

plik pdf - rozmiar: 82.9 KB
84874
plik pdf - 82.9 KB

Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.


Adresaci pomocy:

 • Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych: alkohol, narkotyki.
 • Rodziny osób uzależnionych ( współuzależnione).
 • Osoby doświadczające przemocy domowej.
 • Osoby nadużywające alkoholu i narkotyków.
 • Osoby potrzebujące pomocy psychologicznej.


Formy pomocy:

 • Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
 • Kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe.
 • Rozmowy motywacyjne, edukacyjne i terapeutyczne.
 • Pomoc psychologiczna.
 • Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy
  domowej.
 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych