Formularz wyszukiwania

Świadczenie wychowawcze - 500+

Świadczenie wychowawcze - 500+

Od stycznia 2022 r. 500+ do ZUS !!!

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie nie będzie przyjmował i rozpatrywał nowych wniosków o to świadczenie.

Wypłata przyznanego dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Natomiast wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeniosła rozpatrywanie wniosków o 500+ oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo od nowego roku będą przyjmowane wnioski złożone wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych