Formularz wyszukiwania

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów

 

Sekretariat

tel.:    32-735-69-10

fax.:   32-735-69-02

e-mail: sekretariat@ops.chrzanow.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP:  /OPS_CHRZANOW/SkrytkaESP

 

Telefon zaufania: 32 735 69 03

 

Dziennik Podawczy, parter pok. nr 6 i 7

tel.:    32-735-69-00

           32-735-69-01

 

Godziny pracy dziennika podawczego:

poniedziałek: 7.30-15.30

wtorek - czwartek: 7.30-14.30

piątek: 7.30-13.30

 

Informacja o numerze rachunku bankowego

 

Wpłaty z tytułu :

  • nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. funduszu alimentacyjnego, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, świadczenia wychowawczego 500+),
  • posiłków na zasadach zwrotu,
  • odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
  • odpłatności za pobyt osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,

dokonywać należy na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie o numerze:

BS Chrzanów 68 8444 0008 0000 0000 0606 0002


Wpłaty z tytułu:

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych i wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych dokonywać należy na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie o numerze:

BS Chrzanów 84 8444 0008 0000 0000 0606 0005

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.00-16.00

wtorek - czwartek: 7.00-15.00

piątek: 7.00-14.00

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych