Formularz wyszukiwania

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów za 2020 rok

plik pdf - rozmiar: 276.1 KB
282733
plik pdf - 276.1 KB

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów za 2020 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Chrzanów - stan na 31.12.2020 r.

plik pdf - rozmiar: 2.1 MB
2172348
plik pdf - 2.1 MB

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Chrzanów - stan na 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za rok 2020

plik pdf - rozmiar: 871.3 KB
892200
plik pdf - 871.3 KB

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny sprawozdanie za rok 2020

plik pdf - rozmiar: 717.5 KB
734746
plik pdf - 717.5 KB

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny sprawozdanie za rok 2020

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych