Formularz wyszukiwania

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

2021


 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2021

plik pdf - rozmiar: 916.3 KB
938328
plik pdf - 916.3 KB

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2021

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów za 2021 rok

plik pdf - rozmiar: 259.9 KB
266087
plik pdf - 259.9 KB

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów za 2021 rok

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chrzanów na lata 2020 – 2022

plik pdf - rozmiar: 939.3 KB
961843
plik pdf - 939.3 KB

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chrzanów na lata 2020 – 2022

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za rok 2021

plik pdf - rozmiar: 890.5 KB
911861
plik pdf - 890.5 KB

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za rok 2021

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Chrzanów - stan na 31.12.2021 r.

plik pdf - rozmiar: 2.1 MB
2184138
plik pdf - 2.1 MB

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Chrzanów - stan na 31.12.2021 r.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 2021

plik pdf - rozmiar: 946.3 KB
968986
plik pdf - 946.3 KB

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 2021

 

 

2020


 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów za 2020 rok

plik pdf - rozmiar: 276.1 KB
282733
plik pdf - 276.1 KB

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów za 2020 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Chrzanów - stan na 31.12.2020 r.

plik pdf - rozmiar: 2.1 MB
2172348
plik pdf - 2.1 MB

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Chrzanów - stan na 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za rok 2020

plik pdf - rozmiar: 871.3 KB
892200
plik pdf - 871.3 KB

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny sprawozdanie za rok 2020

plik pdf - rozmiar: 717.5 KB
734746
plik pdf - 717.5 KB

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny sprawozdanie za rok 2020

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych