Formularz wyszukiwania

Projekt Unijny

Obrazek zawiera Znak Funduszy Europejskich, flagę Polski oraz Znak Unii Europejskiej

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Chrzanów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od stycznia 2020 roku realizuje projekt „Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie”

 

Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2021 r.

 

Celem projektu jest podniesienie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie i zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w okresie 01.01.2020-31.03.2021 r.

DZIAŁANIA:

przygotowanie ośrodka do wdrożenia usprawnień organizacyjnych poprzez szkolenia, przygotowanie raportów, powołanie zespołu ds. wdrażania i monitoringu modelu oddzielenia, wizyta studyjna, stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmiany poprzez m.in. zatrudnienie i wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego, wdrożenie nowego modelu funkcjonowania w OPS poprzez szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników socjalnych, konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym na temat wdrażanego modelu.

 

Wartość dofinansowania: 445 325,00 zł.

 

Projekt w całości finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kierownik: Renata Wiszniewska - tel. 32 735-69-10

Koordynator ds. merytorycznych: Monika Łyszczarz - tel. 32 735-69-32

Pracownik socjalny: Ewelina Kożuch - tel. 32 735-69-32

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - www.mcp.malopolska.pl

plik pdf - rozmiar: 849.9 KB
870335
plik pdf - 849.9 KB

Harmonogram szkoleń w ramach projektu 2020

plik pdf - rozmiar: 158.9 KB
162712
plik pdf - 158.9 KB

Harmonogram wsparcia w projekcie IV 2021


 

Obrazek zawiera Znak Funduszy Europejskich, flagę Polski oraz Znak Unii Europejskiej

INFORMACJA O PROJEKCIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od stycznia 2019 roku rozpoczął realizację projektu pod nazwą "Nowy Rozdział" w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0074/18.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Chrzanów w szczególności doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających z pomocy OPS Chrzanów. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa 48 osób powyżej 18 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo.

 

W ramach projektu przewidziane są między innymi następujące działania:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
 • Poradnictwo indywidualne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże,
 • Praca socjalna.

 

Okres realizacji projektu 01.01.2019-31.12.2021 r.
Wartość projektu 984.830,78 zł z czego 837.106,16 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Biuro Projektu: Chrzanów ul. Oświęcimska 9 – I piętro pok. 108
ZAPRASZAMY – rekrutacja trwa do 31.01.2019 r.

plik pdf - rozmiar: 858.2 KB
878759
plik pdf - 858.2 KB

Plakat dotyczący projektu.

plik pdf - rozmiar: 448.4 KB
459118
plik pdf - 448.4 KB

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy Rozdział”.


 

Obrazek zawiera Znak Funduszy Europejskich, flagę Polski oraz Znak Unii Europejskiej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od stycznia 2020 roku realizuje kolejną edycję projektu "Nowy Rozdział" w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Chrzanów w szczególności doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających z pomocy OPS Chrzanów. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa 48 osób powyżej 18 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo.


W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
 • Poradnictwo indywidualne,
 • Szkolenia zawodowe, i/lub
  • Staże,
  • Praca socjalna.


oraz inne indywidualnie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura Projektu: Klub Integracji Społecznej II piętro pokój 209 lub do pracownika socjalnego.

plik pdf - rozmiar: 448.4 KB
459118
plik pdf - 448.4 KB

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy Rozdział”.


 

Obrazek zawiera Znak Funduszy Europejskich, flagę Polski oraz Znak Unii Europejskiej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w 2021 roku kontynuuje realizację projektu "Nowy Rozdział"
w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0074/18.


W 2021 roku projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Chrzanów w szczególności doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających z pomocy OPS Chrzanów. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 16 osób powyżej 18 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo.

 

W ramach projektu przewidziane są między innymi następujące działania:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
 • Poradnictwo indywidualne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże,
 • Praca socjalna.


ZAPRASZAMY !!
Biuro Projektu: Jagiellońska 4
Klub Integracji Społecznej II piętro pok 209
Tel. 32 735 69 32

plik pdf - rozmiar: 448.4 KB
459118
plik pdf - 448.4 KB

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy Rozdział”.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych