Formularz wyszukiwania

Projekt Unijny

Obrazek zawiera Znak Funduszy Europejskich, flagę Polski oraz Znak Unii Europejskiej

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Chrzanów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od stycznia 2020 roku realizuje projekt „Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie”

 

Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2021 r.

 

Celem projektu jest podniesienie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie i zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w okresie 01.01.2020-31.03.2021 r.

DZIAŁANIA:

przygotowanie ośrodka do wdrożenia usprawnień organizacyjnych poprzez szkolenia, przygotowanie raportów, powołanie zespołu ds. wdrażania i monitoringu modelu oddzielenia, wizyta studyjna, stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmiany poprzez m.in. zatrudnienie i wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego, wdrożenie nowego modelu funkcjonowania w OPS poprzez szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników socjalnych, konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym na temat wdrażanego modelu.

 

Wartość dofinansowania: 445 325,00 zł.

 

Projekt w całości finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kierownik: Renata Wiszniewska - tel. 32 735-69-10

Koordynator ds. merytorycznych: Monika Łyszczarz - tel. 32 735-69-32

Pracownik socjalny: Ewelina Kożuch - tel. 32 735-69-32

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - www.mcp.malopolska.pl

plik pdf - rozmiar: 849.9 KB
870335
plik pdf - 849.9 KB

Harmonogram szkoleń w ramach projektu 2020

plik pdf - rozmiar: 158.9 KB
162712
plik pdf - 158.9 KB

Harmonogram wsparcia w projekcie IV 2021

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych