Formularz wyszukiwania

2017

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2017


 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego beneficjenta dotacji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18Ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 23/OPS/2017

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 371 206,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2017


 

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkich osobom jej potrzebującym szczególności: dzieciom do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej, podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Numer umowy: 1/2017

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 594 217,36 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2017


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych