Formularz wyszukiwania

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000


ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZANOWIE - ZAKOŃCZONE.

Więcej informacji wraz z załącznikami dot. zamówienia znajdą Państwo na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc73b1e5-664e-4e86-b4bc-6011bcaa69da

Termin składania ofert: 16.12.2021 do godz. 12:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 16.12.2021 o godz. 12:30

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00305859/01


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych