Formularz wyszukiwania

Harmonogram wypłat

DOTYCZY TERMINÓW WYPŁAT ZASIŁKÓW
W MIESIĄCU MAJU 2022 ROKU

Świadczenia niepobrane w kwietniu 2022r. zostaną wypłacone od 9 maja 2022r.

Ostatni dzień odbioru świadczeń w m-cu maju – 31 maj 2022 r.

Wypłaty na konta osobiste bez względu na rodzaj świadczenia do 31.05.2022 r. 

Wypłaty w kasie Banku Spółdzielczego wg poniższego harmonogramu:

pomoc społeczna:

 • listy bieżące w dniach: 5-go, 11-go, 18-go, 25-go kwietnia 2022 r
 • listy główne zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności:

o   od dnia 11.05.2022r - wypłata świadczeń A-J

o   od dnia 12.05.2022r - wypłata świadczeń K-P

o   od dnia 13.05.2022r. - wypłata świadczeń R-Z

świadczenia rodzinne:

  • w dn. 16.05.2022r. - listy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  • od 20.05.2022r. - listy świadczeń rodzinnych od litery A-Ł, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe  zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
  • od 23.05.2022r. - lista świadczeń rodzinnych litery M-Z
  • od 24.05.2022r. - listy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów oraz zasiłków pielęgnacyjnych litery A-Ł
  • od 25.05.2022r. - listy zasiłków pielęgnacyjnych od litery M-Z oraz świadczeń wychowawczych od litery A-C
  • od 26.05.2022r. - listy świadczeń wychowawczych od litery D-O
  • od 27.05.2022r. - listy świadczeń wychowawczych od litery P-Z
  • od 18.05.2022r. lista wypłat dodatku osłonowego od litery A-Ł
  • od 19.05.2022r. - lista wypłat dodatku osłonowego od litery M-Z

        Świadczenia niepobrane w miesiącu maju zostaną wznowione od dnia 7 czerwca 2022r.


 

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych