Formularz wyszukiwania

Harmonogram wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W MIESIĄCU GRUDNIU 2022 ROKU

w kasie w Banku Spółdzielczym ul. 29-go Listopada

Świadczenia niepobrane w listopadzie zostaną wypłacone od 8 GRUDNIA 2022r.

➔ WYPŁATA ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

w dniach: 2-go, 7-go, 14-go grudnia 2022 r. - wypłata list bieżących

Listy główne zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności:
od dnia 07.12.2022r - wypłata świadczeń A-J
od dnia 08.12.2022r - wypłata świadczeń K-P
od dnia 09.12.2022r. - wypłata świadczeń R-Z

OSTATNI DZIEŃ ODBIORU ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ W MIESIĄCU GRUDNIU

W KASIE BANKU – 19.12.2022r.

➔ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

w dn. 16.12.2022r. - listy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

od 19.12.2022r. - listy św. rodzinnych od litery A-Ł, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

od 21.12.2022r. - listy św. pielęgnacyjnych, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, zas. pielęgnacyjne od litery A-Ł

od 22.12.2022r. - listy zasiłków pielęgnacyjnych od litery M-Z

OSTATNI DZIEŃ ODBIORU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIESIĄCU GRUDNIU W KASIE BANKU - 29.12.2022r.

PRZELEWY NA KONTA OSOBISTE ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚW. RODZINNYCH - 30.12.2022r.

➔ WYPŁATA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE od 12.12.2022r do 22.12.2022r.

OSTATNI DZIEŃ ODBIORU STYPENDIUM W KASIE BANKU – 16.12.2022r. , PRZELEWY NA KONTA OSOBISTE - 22.12.2022r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE NIEPOBRANE W GRUDNIU ZOSTANĄ WYPŁACONE 11 STYCZNIA 2023r. ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ I STYPENDIA NIEPOBRANE W GRUDNIU ZOSTANĄ WYSŁANE PRZEKAZEM POCZTOWYM


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych