Formularz wyszukiwania

Harmonogram wypłat

DOTYCZY TERMINÓW WYPŁAT ZASIŁKÓW
W MIESIĄCU CZERWIEC 2023 ROKU

Świadczenia niepobrane w maju 2023r. zostaną wypłacone od 9 czerwca 2023r.

Ostatni dzień odbioru świadczeń w m-cu czerwcu – 30 czerwiec 2023 r.

Wypłaty na konta osobiste bez względu na rodzaj świadczenia do 30.06.2023 r. 

Wypłaty w kasie Banku Spółdzielczego wg poniższego harmonogramu:

pomoc społeczna:

 • listy bieżące w dniach: 2-go, 7-go, 14-go, 21-go, 28-go czerwca 2023 r.
 • listy główne zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności:
 •     od dnia 14.06.2023r. - wypłata świadczeń A-J
 •     od dnia 15.06.2023r. - wypłata świadczeń K-P
 •     od dnia 16.06.2023r. - wypłata świadczeń R-Z

świadczenia rodzinne:

  • w dn. 16.06.2023r. - listy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  • od 19.06.2023r. - listy świadczeń rodzinnych od litery A-Ł, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe  zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
  • od 20.06.2023r. - lista świadczeń rodzinnych litery M-Z
  • od 21.06.2023r. - listy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów oraz zasiłków pielęgnacyjnych litery A-Ł
  • od 22.06.2023r. - listy zasiłków pielęgnacyjnych od litery M-Z
  • WYPŁATA       STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE od 13.06.2023r. do       16.06.2023r. - wypłata w kasie banku
  • WYPŁATA       STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE od 19.06.2023r. do       23.06.2023r. - przelewy na konta osobiste

 

Świadczenia niepobrane w miesiącu czerwcu 2023r. zostaną wznowione od dnia 7 lipca 2023r.


 

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych