Formularz wyszukiwania

Archiwum: październik 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w związku z ogłoszeniem tekstu ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) oraz zgodnie z art. 63 ust. 16 w/w ustawy przekazuje poniższą informację.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym dokonuje częściowej przebudowy dotychczasowego systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zmiana ta nastąpi poprzez:
– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Informujemy, iż w dniu 26 października 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie organizuje konferencję naukową „Teoretyczne i praktyczne aspekty przemocy domowej”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, przy ulicy F. Focha 3. Miło nam poinformować, iż Burmistrz Miasta Chrzanowa, Pan Robert Maciaszek objął naszą konferencją patronatem honorowym.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych