Formularz wyszukiwania

Konferencja naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty przemocy domowej”

2023-10-24

Informujemy, iż w dniu 26 października 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie organizuje konferencję naukową „Teoretyczne i praktyczne aspekty przemocy domowej”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, przy ulicy F. Focha 3. Miło nam poinformować, iż Burmistrz Miasta Chrzanowa, Pan Robert Maciaszek objął naszą konferencją patronatem honorowym.

Patronat honorowy Burmistrza Miasta Chrzanowa

Praca z osobami dotkniętymi przemocą domową, to jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających aspektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, jednocześnie efektywne jej wykonywanie wpływa na poprawę sytuacji, relacji rodzinnych oraz poczucia bezpieczeństwa rodzin w Gminie Chrzanów. Bardzo ważnym aspektem pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej jest współpraca międzyinstytucjonalna, oparta na wspólnych celach oraz braniu odpowiedzialności za własne kompetencje i uprawnienia.

Tematem konferencji będą różne zagadnienia z obszaru przemocy domowej związane z nowymi przepisami prawa i wyzwaniami systemowymi. Uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy obecne regulacje prawne zaowocują skutecznym systemem przeciwdziałania przemocy domowej.

Cele konferencji:
- przedstawienie aktualnych regulacji prawnych oraz obszarów problemowych dotyczących
przeciwdziałania przemocy domowej,

- dostarczenie wiedzy na temat aktualnych rozwiązań dotyczących ochrony rodzin przed przemocą,

- zwiększenie kompetencji uczestników konferencji w zakresie pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy, dziećmi krzywdzonymi oraz ze sprawcami przemocy,

- otwarta dyskusja na temat funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Chrzanów.
Konferencję poprowadzi specjalista w zakresie problematyki związanej z przemocą – doktor nauk prawnych, Piotr Piskozub.

 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych