Formularz wyszukiwania

Informacja

2022-11-17

Preferencyjny zakup węgla

15 listopada 2022 Gmina Chrzanów przystąpiła do systemu dystrybucji paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy Chrzanów do dnia 31 grudnia 2022 r. w ramach preferencyjnego zakupu.

Gdzie można odebrać węgiel?

Skład Węgla TRESKO, Trzebinia

1 Maja 61, Tel. (32) 753 68 05

Skąd  pochodzi węgiel?

TAURON Wydobycie S.A.

Jaki asortyment?

Groszek, orzech

Jakie są koszty zakupu?

Koszt zakupu 1500 kg węgla w cenie 1 730 zł/tonę, zatem 2 595 zł za 1 500 kg, płatne na wskazane konto gminy. Organizacja i koszt transportu węgla ze składu do miejsca w którym prowadzone jest gospodarstwo domowe należy do mieszkańca.

Kiedy można kupić węgiel? Ile?

W dwóch terminach:
Do 31 grudnia 2022 r., w ilości 1,5 tony

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.,  w ilości 1,5 tony.

Na podstawie dwóch odrębnych wniosków.

Do kiedy złożyć wniosek?

Aby odbiór węgla był możliwy do 31 grudnia br. pierwszy wniosek prosimy złożyć do 10 grudnia 2022 r. Drugi wniosek od 2 stycznia 2023 r. do 30 marca 2023 r.

Kto jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla?

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która uprawniona  jest według ustawy o dodatku węglowego, oraz która złoży oświadczenie potwierdzające, iż wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli węgla na sezon grzewczy 2022-23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych tj. 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. lub 3000 kg od 1 stycznia 2023 r.

Co trzeba zrobić?

Złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4 celem jego weryfikacji. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku należy dokonać wpłaty w wysokości 2 595 zł za 1,5 tony węgla gotówką w kasie Banku Spółdzielczego lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Al. Henryka 20 lub przelewem na wskazane przez gminę konto.
 
Podstawą odbioru węgla będzie opłacona, wystawiona przez Urząd Miejski w Chrzanowie faktura VAT.

Fakturę należy odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie ul. Aleja Henryka 20, pok. 5, 19.

 

Dokumenty do pobrania:

Preferencyjny zakup węgla

 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych