Formularz wyszukiwania

OGŁOSZENIE

2024-01-08

W związku z trwaniem okresu zimowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie przypomina, że osoby bezdomne, mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów tel. (32) 735-69-00 poniedziałek od godziny 7:00 do 16:00 natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00 natomiast w piątek od 7:00 do 14:00.

Informujemy że, Gmina Chrzanów realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy w: Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chrzanowie ul. Fabryczna 29b, telefon (32) 750-62-51 oraz schronisk znajdujących się poza Gminą Chrzanów, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług w postaci schronienia wraz z wyżywieniem:

  • Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka ul. Przelotowa 205, 42-523 Dąbrowa Górnicza tel. (32) 268 28 25
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie zapewniającym pomoc w postaci usług opiekuńczych
    ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno tel.(32) 615 19 30

Można też zadzwonić na telefony alarmowe:

112 - Numer Alarmowy
997 – Policja
998 – Pogotowie Ratunkowe

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych