Formularz wyszukiwania

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy (Одноразова грошова допомога для громадян України)

2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Центр соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej) в місті Хшанув почав набір заявок на виплату одноразової грошової допомоги вартістю 300 зл на особу, яка призначена на проживання, зокрема на погашення витрат на їжу, одяг, обув, засоби особистої гігієни та оплату за житло. Допомога призначена для громадян України, які перетинали польсько-український кордон починаючи з 24 лютого та які вже зареєстровані у системі PESEL.

Flaga barwy ukrainy

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach:

- poniedziałek od 7.30-15.30

- wtorek-czwartek od 7.30-14.30

- piątek od 7.30-13.30

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Dokumenty do pobrania (PDF)

Uwaga! Osoby z Ukrainy, które nie przekroczyły granicy ukraińsko-polskiej bezpośrednio a przez inne państwa, nie mają – według zapisów specustawy – statusu uchodźcy. Nie przysługują im więc świadczenia, ani nie mogą otrzymać numeru PESEL.

Центр соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej) в місті Хшанув почав набір заявок на виплату одноразової грошової допомоги вартістю 300 зл на особу, яка призначена на проживання, зокрема на погашення витрат на їжу, одяг, обув, засоби особистої гігієни та оплату за житло. Допомога призначена для громадян України, які перетинали польсько-український кордон починаючи з 24 лютого та які вже зареєстровані у системі PESEL.

Заяву про виплату допомоги подає особа, яка має право на цю допомогу, її встановлений в силу закону представник, тимчасовий опікун, або особа яка фактично піклується за дитину. Допомога надається з дня перетину кордону – число, в якому занесено клопотання не впливає на одержувану допомогу.

Заяви про виплату названої допомоги слід подавати у Центрі соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej) в годинах:

- понеділок: 7.30-15.30

- вівторок-четвер: 7.30-14.30

- п’ятниця: 7.30-13.30

Форму заяви можна отримати та заповнити в офісі Центру (латинський альфавіт)

Обсяг відомостей які необхідні для подачі завки на виплату допомоги:

Ім’я (імена) та прізвище
Дата народження
Громадянство
Стать
Вид документа, який був пред’явлений під час перетину кордону
Серія та номер документа, який був пред’явлений під час перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща
Адреса проживання
Контактні дані, в тому числі номер телефона та адреса електронної пошти
Номер PESEL
Номер рахунку, на який буде виплачена допомога (за наявності такого номера).

документи, які можна завантажити (PDF) 

Увага! Особи з України, які прибули з інших держав й не перетнули безпосередньо польсько-українського кордону - відповідно до спецзакону - не мають статусу біженця. Тому вони не мають права на допомогу й вони не можуть одержати номер PESEL.

 

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych