Formularz wyszukiwania

Zmiana organu wypłacającego świadczenie „Dobry Start”

2021-06-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie będzie realizował świadczenia „Dobry Start” (300+).

Organem właściwym do przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022 i wypłaty świadczeń będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Infografika Dobry Start, więcej informacji na www.zus.pl

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Wypłata świadczenia będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych