Formularz wyszukiwania

INFORMACJA

2022-12-05

DODATEK ELEKTRYCZNY

Zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatek elektryczny w postaci wsparcia finansowego przysługuje odbiorcy w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało to zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Banknoty i żarówka


Dodatek do prądu mogą otrzymać osoby, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery elektryczne.
Co ważne, źródło to musi być zgłoszone do CEEB nie później niż do 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy.

Wnioskodawca składając wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, że wskazane przez niego we wniosku dane (w tym deklaracja głównego źródła ogrzewania), są zgodne z prawdą.

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania.

Wypłata dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą nastąpi do dnia 31 marca 2023 roku.

Z dodatku nie skorzystają rodziny, które:
1. posiadają mikroinstalacje FV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
2. posiadają pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;
3. są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
4. są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
5. na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.


Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł. Do wniosku dołącza się wówczas rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh.

Wnioski są przyjmowane:
Poniedziałek – od 7:30 do 15:30
Wtorek, Środa, Czwartek – od 7:30 do 14:30
Piątek – od 7:30 do 13:30

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek elektryczny

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych