Formularz wyszukiwania

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-10-07

Informujemy, że dnia 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i będzie ona realizowana w gminie Chrzanów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

Drewno na opał

Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane będą do dnia 30.11.2022 r.

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:

 • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w ustawie przyjęto, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Informujemy, iż wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać również elektronicznie.

Wniosek w formacie .pdf musi być najpierw podpisany podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie tak podpisany plik należy dołączyć do wiadomości przesłanej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie za pośrednictwem ePUAP.

Strona, za pośrednictwem której można podpisać wniosek znajduje się pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Prosimy, aby we wnioskach wpisywać nr telefonu oraz czytelnie adres mailowy. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysyłana elektronicznie na podany adres email. Jeśli nie podają Państwo adresu email, będzie możliwość osobistego odebrania tej informacji w OPS.

UWAGA!!! Proszę zapoznać się z krótką instrukcją wysyłania wniosku elektronicznie, gdyż bardzo dużo wniosków składanych jest nieprawidłowo!

W celu usprawnienia obsługi ogromnej liczby składanych elektronicznie (za pośrednictwem ePUAP) wniosków, bardzo prosimy, aby wnioski składać w następujący sposób:

 1. Ze strony OPS pobrać wniosek wraz z oświadczeniem RODO (zamieszczone na dole strony).
 2. Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
 3. Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 4. Podpisać plik pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
 5. Zalogować się na ePUAP
 6. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i zaadresować na Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4
 7. Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

Jeśli składają Państwo wniosek pobrany ze strony Ministerstwa, to prosimy załączyć do niego jeszcze klauzulę RODO znajdującą się na dole strony.

Wnioski są przyjmowane:

Poniedziałek – od 7:30 do 15:30

Wtorek, Środa, Czwartek – od 7:30 do 14:30

Piątek – od 7:30 do 13:30

Dokumenty do pobrania:

 Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych