Formularz wyszukiwania

Komunikat w sprawie terminów wypłaty II raty dodatku osłonowego.

2022-04-22

Wypłata II raty dodatku osłonowego będzie realizowana:
– w kasie Banku Spółdzielczego - Odział przy ul. 29 Listopada 19 (w przypadku osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wnioskowały o przekazanie świadczenia przelewem na konto bankowe) w terminach:
od dnia 28.04.2022 r. wg nazwisk na litery A – Ł,
od dnia 29.04.2022 r. wg nazwisk na litery M – Ż.

 Świadczenia niepobrane w miesiącu kwietniu zostaną wznowione od dnia 9 maja 2022 r.

 – przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe (w przypadku osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r.) w terminie: do dnia 29.04.2022 r.

Jednocześnie informuje się, że nadal można odbierać informacje o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka (parter pokój nr 6) – dotyczy osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazały we wniosku adresu poczty elektronicznej.

UWAGA !!!
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych