Formularz wyszukiwania

Komunikat w sprawie możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz terminach wypłaty tego świadczenia

2022-02-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 28.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka (parter pokój nr 6).

UWAGA !!!

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jednocześnie informuje się, że dla wniosków złożonych do 31.01.2022 r. wypłata I raty dodatku osłonowego będzie realizowana:

  • w kasie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie - Odział przy ul. 29 Listopada 19 (w przypadku osób, które nie wnioskowały o przekazanie świadczenia przelewem na konto bankowe) w terminach:
    • od dnia 28.03.2022 r. wg nazwisk na litery A – Ł,
    • od dnia 29.03.2022 r. wg nazwisk na litery M – Ż.
  • przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe w terminie: do dnia 31.03.2022r. (w przypadku osób, które wnioskowały o przekazanie świadczenia w takiej formie).
  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych