Formularz wyszukiwania

Akcja Zima Wspierająca Osoby Bezdomne nadal trwa !

2021-11-15

W związku z okresem zimowym oraz ujemnymi temperaturami Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie przypomina, że osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów - tel. (32) 735-69-00, poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30 natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 14:30 w piątek od 7:30 do 13:30.

obraz przedstawia dzrzewo pokryte śniegiem

Informujemy że, Gmina Chrzanów realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy w: Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chrzanowie ul. Fabryczna 29b, telefon (32) 750-62-51 (Noclegownia jest czynna całodobowo) oraz schronisk znajdujących się poza Gminą Chrzanów, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług w postaci schronienia wraz z wyżywieniem:

  • Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka ul. Przelotowa 205, 42-523 Dąbrowa Górnicza
    tel. (32) 268 28 25
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno
    tel.(32) 615 19 30

Można też zadzwonić na telefony alarmowe:

112 - Numer Alarmowy

997 – Policja

998 – Pogotowie Ratunkowe

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych