Formularz wyszukiwania

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - dokumenty

Dokumenty do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 456 KB
466950
plik pdf - 456 KB

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU.

plik odt - rozmiar: 14.7 KB
15056
plik odt - 14.7 KB

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 2 PKT. 2-4 USTAWY Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM".

plik doc - rozmiar: 18.5 KB
18944
plik doc - 18.5 KB

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE / WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ, POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE KOBIETY POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ OD 10 TYGODNIA CIĄŻY DO PORODU.

plik odt - rozmiar: 29.9 KB
30630
plik odt - 29.9 KB

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych