Formularz wyszukiwania

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dokumenty

Dokumenty do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 129.4 KB
132506
plik pdf - 129.4 KB

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

plik pdf - rozmiar: 103.2 KB
105648
plik pdf - 103.2 KB

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

plik pdf - rozmiar: 225.9 KB
231277
plik pdf - 225.9 KB

ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW.

plik pdf - rozmiar: 230.4 KB
235946
plik pdf - 230.4 KB

UPOWAŻNIENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ.

plik pdf - rozmiar: 86.6 KB
88647
plik pdf - 86.6 KB

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW.

plik pdf - rozmiar: 98.7 KB
101093
plik pdf - 98.7 KB

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE  OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

plik pdf - rozmiar: 77.8 KB
79648
plik pdf - 77.8 KB

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY.

plik pdf - rozmiar: 170.6 KB
174687
plik pdf - 170.6 KB

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY.

plik pdf - rozmiar: 385.8 KB
395014
plik pdf - 385.8 KB

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY.

plik odt - rozmiar: 19.9 KB
20403
plik odt - 19.9 KB

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych