Formularz wyszukiwania

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - dokumenty

Dokumenty do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 117.3 KB
120106
plik pdf - 117.3 KB

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.

plik pdf - rozmiar: 92.7 KB
94898
plik pdf - 92.7 KB

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.

plik pdf - rozmiar: 99.1 KB
101452
plik pdf - 99.1 KB

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE  OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

plik pdf - rozmiar: 77.4 KB
79302
plik pdf - 77.4 KB

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.

plik doc - rozmiar: 18.5 KB
18944
plik doc - 18.5 KB

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE / WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ, POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE KOBIETY POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ OD 10 TYGODNIA CIĄŻY DO PORODU.

plik odt - rozmiar: 20.1 KB
20581
plik odt - 20.1 KB

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych