Dział Profilaktyki i Terapii

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek – piątek: 7.00 - 15.00

Tel: 32 623 13 71, 32 624 05 88

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Działu: Zbigniew Tura
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Zbigniew Tura – sekretarz

Dorota Chamerska Spyra:
specjalista ds. Przemocy w rodzinie

Oliwia Porosło: psycholog
Jerzy Matusik: terapeuta uzależnień

 

Grupa Intensywnej Terapii Uzależnienia od alkoholu:

Poniedziałki i środy: 15.00 - 17.00

Grupa wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie:

Czwartki: 13.00 - 15.00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

P. Aleksandra Otrębska

Przewodnicząca Komisji

P. Mieczysława Bartosik

Zastępca Przewodniczącego Komisji 

P. Zbigniew Tura

sekretarz Komisji

P. Henryk Czerwonka

członek Komisji

P. Urszula Grochal

członek Komisji

P. Grzegorz Jakubiak

członek Komisji

P. Mirosław Grzybek członek Komisji
P. Monika Krauz członek Komisji
P. Janusz Krupnik członek Komisji
P. Małgorzata Łukaszewska członek Komisji
P. Aleksandra Skwarek  członek Komisji
P. Roman Tomaszewski członek Komisji
P. Marian Urbański      członek Komisji
P. Jan Jarczyk   
członek Komisji

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień.

Komisja pracuje w następujących zespołach problemowych:

 • Zespół do spraw profilaktyki i świetlic środowiskowych
 • Zespół do spraw dofinansowania działań profilaktycznych
 • Zespół opiniodawczo - kontrolny w zakresie sprzedaży alkoholu
 • Zespół terapeutyczny

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów
- poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00
- wtorek- piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00
- tel. 32 623 13 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WAŻNE LINKI:

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Konkurs Ofert z zakresu profilaktyki uzależnień

 

 

 

 

 

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień są realizowane przez Dział Profilaktyki i Terapii w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie

 

Adresaci pomocy:

 • Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych: alkohol, narkotyki
 • Rodziny osób uzależnionych ( współuzależnione)
 • Osoby doświadczające przemocy domowej
 • Osoby nadużywające alkoholu i narkotyków
 • Osoby potrzebujące pomocy psychologicznej

 

Formy pomocy:

 • Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • Kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe.
 • Rozmowy motywacyjne, edukacyjne i terapeutyczne
 • Pomoc psychologiczna
 • Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy
  domowej