Nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

 

Wolne miejsce pracy na stanowisku Asystenta Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie , ul. Oświęcimska 9.

 

Wolne miejsce pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie , ul. Oświęcimska 9.

 

Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko referenta w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka.

 

Nabór kandydatów na opiekunów i kuratorów

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

NABORY ZAKOŃCZONE

Wolne miejsce pracy na stanowisku pracownika socjalnego 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimskiej 9

           Nabór zakończony 

 

Wolne miejsce pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimskiej 9

          Nabór zakończony

 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimskiej 9

 

Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku Referenta w Dziale Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimskiej 9

 

Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

 

Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista reintegracji zawodowej w Klubie Integracji Społecznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko Specjalista reintegracji zawodowej w Klubie Integracji Społecznej

 

Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

 

Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Profilaktyki i Terapii

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Profilaktyki i Terapii

 

Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

 

Nabór na stanowisko infrormatyka

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 ogłasza nabór na stanowisko Informatyka