Renata Wiszniewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Ewa Sroka

Główna Księgowa

 

Katarzyna Szeliga

Kierownik Działu Świadczeń

 

Alicja Kucz

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

Katarzyna Koszowska-Kulawik

Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

 

Zbigniew Tura

Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii

 

Iwona Dusza

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej