Renata Wiszniewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Sroka

Główna Księgowa

Katarzyna Szeliga

Kierownik Działu Świadczeń

Piotr Nędza

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Katarzyna Koszowska-Kulawik

Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

Zbigniew Tura

Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii

Iwona Dusza

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej