Renata Wiszniewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dudek

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Sroka

Główna Księgowa

Katarzyna Szeliga

Kierownik Działu Świadczeń

Piotr Nędza

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Katarzyna Koszowska-Kulawik

Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy Ośrodka

Zbigniew Tura

Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii

Anna Kotlarek

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej nr I

Jadwiga Załuska

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej nr II