SprawaDodatek energetyczny
Sprawę załatwia  Dział Świadczeń
Kierownik  Katarzyna Szeliga
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew.19
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe  Przyjęcia stron:
 Poniedziałek 7.00-17.00
 Wtorek – piątek 7.00-15.00
Dokumenty do pobrania  
Osoba odpowiedzialna  Monika Majcherczyk, Paulina Kubica
Wymagane dokumenty
 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na sprzedaż i przesyłanie energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. ostatni rachunek lub faktura za energię elektryczną.
Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
 ul. Oświęcimska 9; Parter - pokój nr 3
Termin załatwiania sprawy  Decyzja w sprawie dodatku energetycznego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna
 1.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Uwagi i informacje
 1.  Wnioski przyjmowane są do 25-go dnia każdego miesiąca, dodatek energetyczny przyznawany jest od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku, na okres trwania dodatku mieszkaniowego.
 2. Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki:
  - ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  - jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na sprzedaż i przesyłanie energii elektrycznej), zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  - zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
 3. Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Jest on wpłacany na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.