Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że począwszy OD 01-08-2017 ROKU będą wydawane i przyjmowane wnioski o:

  • ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+)
  • ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji wraz z wykazem wszystkich niezbędnych dokumentów dołączonej do każdego wniosku.

Mając na celu usprawnienie procedury wydawania decyzji oraz szybką wypłatę świadczeń prosimy o składanie wniosków WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 Przyjęcia stron:
Poniedziałek   7.30-16.30
Wtorek – piątek 7.30-14.30

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych