Organizacje pozarządowe

BEZPŁATNE porady i szkolenia dla NGO’s w maju!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce” utworzyło Centra Organizacji Pozarządowych (COP).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działalności COP małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. COP-y będą wspierały organizacje i pomagały im w codziennych działaniach.

Szczegóły spotkań oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13969

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Organizacji Pozarządowych UMWM Tel. (12) 61 60 904, (12) 61 60 988.