Dla osób fizycznych zwolnionych do 6 miesięcy, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bezpłatne

  • szkolenia
  • doradztwo zawodowe
  • staże i praktyki zawodowe
  • pośrednictwo pracy 

Bezzwrotne dotacje

  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 000 PLN

Dla firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne, zmieniających profil działalności ich pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa.

Bezpłatne wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych

  • szkolenia przekwalifikowujące
  • doradztwo

Projekt jest skierowany do osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim, a także do podmiotów posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów.

Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. - 30.06.2015 r.

Projekt "Nowe możliwości"