W dzisiejszych czasach problem sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne ( alkohol, narkotyki i inne używki )  staje się niestety coraz powszechniejszy. Choć wszyscy generalnie wiemy – młode osoby również, że substancje te czynią wiele szkód w życiu człowieka zwłaszcza młodego to problemem jest jak dotrzeć do młodych z przesłaniem idei zdrowego, trzeźwego a tym samym szczęśliwszego życia Być może młodzież sama ma lepsze sposoby do wskazywania tych dróg. Aby się o tym przekonać i dać możliwość wypowiedzi młodym i najmłodszym Gmina Chrzanów - Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie organizuje po raz kolejny konkurs plastyczny pod tytułem „Dzieci i młodzież kontra nałogi”.

Do udziału w konkursie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów w szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Chrzanów. W tym miejscu przedstawiamy regulamin konkursu.

Dokumenty do pobrania: