Gmina Chrzanów - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie organizuje konkurs plastyczny pod tytułem „Dzieci i młodzież kontra nałogi”.

Do udziału w konkursie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów w szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Chrzanów.

 Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, z wyłączeniem prac przestrzennych, na arkuszu o maksymalnym wymiarze 297 mm na 420 mm (format A3) o tematyce związanej z celem konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w 4 kategoriach:

  •     dzieci przedszkolne,
  •     dzieci z klas I – III szkół podstawowych,
  •     dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych,
  •     młodzież gimnazjalna.

Przyjmowanie prac trwa od 14.10.2013 r. do 15.11.2013 r. do godz. 14.00.

Komisja Konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace plastyczne w każdej kategorii.

Za zajęcie I, II, III miejsca Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

PLIKI DO POBRANIA: