Zgodnie z ustawą  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016 r. Nr 195.), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane i przyjmowane od dnia 01.04.2016 r.!

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i ALIMENTACYJNYCH W CHRZANOWIE, UL. OŚWIĘCIMSKA 9 (wejście do budynku - III klatka, I piętro).